دفتر آموزش مهارت های تحصیلی و برنامه ریزی درسی ویرا خدمات خود را در چند محور زیر و برای مخاطبان مختلف خود به شرح زیر ارائه می نماید:

محور اول: ویژه مشاوران، مسئولین پایه و مدیران مدارس، همچنین علاقمندان به یادگیری مشاوره
آموزش مشاوره کنکور شامل :
آموزش محتوای کامل انواع برنامه ریزی برای داوطلبان در بازه های زمانی مختلف اعم از امتحانات پایانی نوبت اول و دوم، بازه زمانی نوروز، ایام رفع اشکال، ایام جمع بندی و …
اصول و فنون مشاوره کنکور
مهارت های تحصیلی و رفتاری داوطلب در سال های پایه و سال آخرشامل : خلاصه نویسی، مرور، تحلیل آزمون و …
مهارت های خود کنترلی اعم از سطح انگیزه، استرس و …
اصول اساسی و اولیه روانشناختی کنکور

محور دوم: ویژه مدارس
اعزام مشاور با تجربه و مورد وثوق به مدارس با توجه به نوع نیاز

محور سوم:ویژه داوطلبان و دانش آموزان، مدارس و آموزشگاه ها
آموزش مهارت های تحصیلی و مطالعه به داوطلبان پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم
این مهارت ها مهارت هایی چون:برنامه ریزی درسی، روش مطالعه دروس، روش های تست زنی، هنر آزمون دادن تستی و تشریحی، تحلیل آزمون، محاسبات سریع، تکنیک های افزایش دقت و تمرکز، تکنیک های افزایش حافظه و …
تکنیک ها و مهارت هایی که مطالعه و یادگیری را برای داوطلبان لذت بخش تر و ساده تر می سازد.

محور چهارم:ویژه داوطلبان پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم
مشاوره و برنامه ریزی کنکور
مشاوره و برنامه ریزی توسط مشاوران زبده و با تجربه