ما برای اینکه مطالعه شیرین، لذت بخش و اثر گذاری داشته باشیم لازمه که ی سری مهارت رو یاد بگیریم. حتما همتون می دونید که موقعی ی دانش تبدیل به مهارت میشه که بارها و بارها تکرار بشه تا به طور ناخودآگاه هنگام مواجهه با اون موضوع از ما سربزنه.
مهارت های تحصیلی و مطالعه در حقیقت در ابتدا کمی وقت ما رو می گیرند تا آموخته بشن اما بعدش که تبدیل به مهارت شدن به شکل بسیار چشمگیر و معجزه آسایی به سرعت، بازدهی و اثر بخشی فعالیت مطالعاتی ما می افزایند.
ما تو ویرا همه مهارت های تحصیلی رو آموزش میدیم برخی رو در پنجشنبه های طلایی به صورت رایگان و برخی رو به صورت آزاد.
این کلاس ها میتونه به صورت گروهی و یا خصوصی برگزار بشه.
در زیر لیست برخی از این مهارت ها آمده است:
مهارت برنامه ریزی درسی
مهارت خلاصه نویسی . مرور
مهارت مطالعه اثربخش و فعال
مهارت هدف گذاری
مهارت تحلیل آزمون
مهارت هنر آزمون دادن
مهارت محاسبات سریع
مهارت حفظ کردن مطالب حفظی
مهارت تست زنی
مهارت تندخوانی
مهارت افزایش تمرکز
مهارت افزایش دقت
و …

ثبت نام